102


ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ പ്രശസ്തനായ ഒരു നിരപരാധിയായ ഗായകൻ അയ്യ പിള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വന്നിട്ടില്ല. ഉയരവും പരുക്കൻ വ്യക്തിയും ആയ അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യ ഗായകനായിരുന്നു. കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് അവന്റെ ശ്രോതാക്കൾ. സ്വയം നേരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ടോൾ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 പാട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതിനായി അദ്ദേഹം സംഗീതം നൽകി. ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇവിടെയെത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ അവതരിപ്പിച്ചു. പാട്ടുകൾ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വിചിത്രമായിരുന്നു. കുട്ടികൾ ഇത് വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായ അനുഭവമായി പിടിക്കുന്നു.
നാണയങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ അദ്ദേഹം പാട്ടുകൾ പാടില്ല. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട KAL ANNA 4/1 ഒരു അന്നയുടെ പാട്ടുകൾക്ക് പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു. കുട്ടികൾ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നാണയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് (ഈ നാണയം ഉപയോഗത്തിലോ പ്രചാരത്തിലോ ഇല്ലെന്ന് ഈ മനുഷ്യന് അറിയില്ലായിരുന്നു) ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പപ്പടം () കഴിക്കുന്നതിനെ ഭയപ്പെട്ടു. ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പപ്പടം സാധ്യയോടൊപ്പം സേവിച്ചാൽ, അവൻ അവരോട് തെറ്റ് കണ്ടെത്തുകയും അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലം വിട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക പരിശീലനമായിരുന്നു.     എനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായി ഒരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ, ഒരിക്കൽ ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി കണ്ടുമുട്ടി. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗാനം കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഉത്സുകനായിരുന്നു. പക്ഷെ അയാൾ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാത്തിരുന്നു, അച്ഛൻ വരുന്നപ്പോഴേക്കും കൃത്യസമയത്ത് സ്കൂളിൽ പോകാതിരുന്നതിന് എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ഒരുകാലത്ത് ഒന്നാട്ടുകരയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും ആകർഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാണയങ്ങളില്ലെങ്കിലും അവർ അവനെ വളയുന്നു. മൂപ്പന്മാർ അവന്റെ സാന്നിധ്യം അവഗണിച്ചു. അവന്റെ വിശന്ന വയറുവേദനയ്‌ക്കോ എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിയുമ്പോഴോ അവർ അവനു ഭക്ഷണം നൽകി.

 

തെരുവുകളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചയായിരുന്നു. അവൻ എവിടെ നിന്ന് പോയി, എവിടെ പോയി എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ദു orrow ഖം നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകളാണ്


Like it? Share with your friends!

102
B4 Admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *