പീരിയോഡിക് ടേബിൾ 28 സെക് കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്ത ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ സ്ഥാനം നേടി കരുനാഗപ്പള്ളി വവ്വാക്കാവ് സ്വദേശി ദേവർഷ് എസ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ


1

Like it? Share with your friends!

1
24 Web Desk