164

കൊച്ചിക്കാരി ഫ്രീ ലാൻസ് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ടിക്കറ്റോക്കിൽ വൈറൽ താരം ആകുന്നു

റാന്നി സ്വദേശിയും ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ഫ്രീലാൻസ് ഫാഷൻഡിസൈനറുമായ അശ്വതി ഗിരീഷ് റ്റിക്റ്റോക്കിലുടെ വൈറൽ ആകുകയാണ്
അശ്വതി മോഡലിങ്ങിലും അവതരണത്തിലും താല്പര്യമുണ്ട്


Like it? Share with your friends!

164
24 Web Desk

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *