ഒരു ലക്ഷവും കടന്ന് വെള്ളരിക്കാപ്പട്ടണം സിനിമയിലെ പാട്ട്


0

കൃഷിയും വിഗ്ഞാനവും പ്രണയവും ചെറുപ്പത്തിന്റ ചോരത്തിളപ്പുകളും എല്ലാം ചേരുന്ന വെള്ളരിക്കാപ്പട്ടണം സിനിമയിലെ മാനംതൊട്ടേ നമ്മൾ പറന്നുയരാം,
മൺ പാതകളിൽ നാം തിരികയെത്താം.. എന്ന ഗാനം യൂട്യൂബിൽ ശ്രദ്ധനേടുകയാണ്..
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട K ജയകുമാർ എഴുതിയ വരികൾക്ക് ശ്രീജിത്ത്‌ ഇടവനയുടേതാണ് സംഗീതം..
മനീഷ് കുറുപ്പ് ഡയറക്ടർ ആയുള്ള വെള്ളരിക്കാപ്പട്ടണം സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലിനെ ചൊല്ലി നേരത്തേ വിവാദങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു.. അടുത്ത മാസം റിലീസിങ്ങനൊരുങ്ങുന്ന സിനിമയിലെ ഒന്നാനാം കുന്നിൽ എന്ന ഗാനം യൂട്യൂബിൽ 1കോടിയിൽ പുറത്ത് ആളുകൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞു..Like it? Share with your friends!

0
24 Web Desk

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *