258

അടിച്ചുമോളെ.. കിലുക്കം സിനിമയിലെ കിട്ടുണ്ണിച്ചേട്ടനെ ഓർക്കുന്നില്ലേ. കൈയ്യിലേക്കെത്തുന്ന ലക്ഷങ്ങളെയോർത്ത് ബോധം പോകുന്നയാൾ.

ലോട്ടറി എടുക്കുക എന്നത് പലരുടെയും ഒരു വീക്നെസ് ആണ്. ഈശ്വരാ എനിക്ക് ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല.?

സ്ഥിരമായി ലോട്ടറിയെടുത്തിട്ടും ഒരിക്കല്‍പ്പോലും ഭാഗ്യം കടാക്ഷിക്കാത്തവര്‍ നിരവധി പേരുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലോട്ടറിയടിക്കാനും ചില ‘നമ്പറുകളുണ്ടെന്ന്’ എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാത്ത രഹസ്യമാണ്.

അക്കങ്ങളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുന്നവരും സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റ് കാണാതാകുന്നവരും..


Like it? Share with your friends!

258
B4 Admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *