216

കൊറോണ തടയാൻ പുറത്തിറങ്ങാതെ വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരണം.. അത് മാത്രം പോരാ.. ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടി കഴിക്കണം.. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.. കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും വയസ്സായവർക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണ് .. ഷെയർ ചെയ്യുക.. ഈ സമയത്ത് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അറിയേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണിത്


Like it? Share with your friends!

216
24 Web Desk

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *