183

ഇന്ത്യയിലെക്കുള്ള സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഇറക്കുമതി 2020 രണ്ടാം പാദത്തില്‍ ഏകദേശം 48 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞുവെന്നാണ്കണക്ക്. മിക്കവാറും എല്ലാ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ക്കും ഇതിന്റെ ആഘാതമേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ആപ്പിളിന് ഏകദേശം 20 ശതമാനം മാത്രമേ ബാധിച്ചുള്ളു എന്ന് പുതിയ വിശകലനം പറയുന്നു….


Like it? Share with your friends!

183
Seira

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *