162

തങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് കസ്റ്റമര്‍മാര്‍ക്ക് ഐഫോണ്‍ 11, ഐഫോണ്‍ XR എന്നിവ വിലക്കുറവില്‍ സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് എയര്‍ടെല്‍ അറിയിച്ചു. ഇവയുടെ വിലക്കുറവ് യഥാക്രമം 3,600 രൂപ, 3,400 രൂപ എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നതു വരെയോ, ഓഗ്‌സ്റ്റ് 10 വരെയോ ഇതു ലഭിക്കും.


Like it? Share with your friends!

162
Seira

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *