ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ തിളങ്ങി ‘മൂത്തോൻ’; സ്വന്തമാക്കിയത് മൂന്ന് പുരസ്‌കാരങ്ങൾ


0

ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ തിളങ്ങി ഗീതു മോഹൻദാസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ ‘മൂത്തോൻ’. മികച്ച ചിത്രം, മികച്ച നടൻ, മികച്ച ബാലതാരം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് അവാർഡുകൾ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നടന്നത്.

ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ തിളങ്ങി ഗീതു മോഹൻദാസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ ‘മൂത്തോൻ’. മികച്ച ചിത്രം, മികച്ച നടൻ, മികച്ച ബാലതാരം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് അവാർഡുകൾ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നടന്നത്.


Like it? Share with your friends!

0
meera krishna